top of page

蘋果派

加入滿滿的醃漬過的蘋果的蘋果派,鬆鬆脆脆、水分含量恰當好處的蘋果,將蘋果派的美味完美提升。

                        220元/個

 

bottom of page